JKA karate

De Japan Karate Association is de van oorsprong Japanse overkoepelende federatie, die sinds 1993 ook gevestigd is als JKA Europe.

Initiatiefnemer van de Europese organisatie was wijlen Miyazaki Shihan , hoofdinstructeur voor België. Hij was jarenlang een leidinggevende figuur binnen het Europese karategebeuren. Onder zijn impuls bereikte het hedendaagse karate het kwaliteitsniveau dat het vandaag heeft.

JKA Europe groepeert de JKA-organisaties van verschillende Europese landen.

Wat is de Shotokanstijl?

De karateschool JKA (Japan Karate Association) hoort thuis in de karatestijl SHOTOKAN.

Deze karatestijl werd opgericht door Gichin Funakoshi in Tokyo in 1936. Funakoshi wordt beschouwd als grondlegger van het moderne karate. In 1921 introduceerde hij karate in Tokyo en in 1936, op bijna zeventigjarige leeftijd werd de Shotokan-stijl geboren, naar de naam “Shoto” waarmee Funakoshi de verzen uit zijn jeugd ondertekende.
Shotokan karate heeft als kenmerk krachtige, rechtlijnige technieken met sterke, diepe standen.

Wat is de JKA-school?

 De kenmerken van de JKA- school

JKA staat voor sterke tradities, zowel technisch als mentaal. Technisch uit zich dit door het respecteren van de basisdefinities die teruggaan tot Sensei Funakoshi, en mentaal door het respecteren van de martiale waarden. Deze martiale waarden geven een sterk educatieve grondslag aan het beoefenen van JKA-karate.

JKA staat voor familiegevoel, we hebben allemaal eenzelfde gemeenschappelijke historiek of stamboom: de karateka’s worden opgeleid door leerlingen van Sensei Miyazaki, leerling van Sensei Nakayama, leerling van Sensei Funakoshi.

In de JKA-school wordt het realiseren van volgende doelen door de “weg van karate” of “Karate–Do” voorop gesteld:
Karate-Do:

Beheersing van de persoon:

  • Lichamelijke beheersing: beheersing van de technieken
  • Mentale beheersing: gedrag, het beleven van de budowaarden: zelfkennis (nederigheid), eerlijkheid, inzet (moed), etiquette (hoffelijkheid) en zelfcontrole
  • Beheersing van doel: controle van contact
  • Beheersing en behoud van energie (dynamische beheersing) (Men spreekt van Zanchin : de beheerste toestand met volledig energiebehoud waarin men komt na het uitvoeren van een totale techniek (the perfect finish))

Het zich bekwamen in deze vormen van ‘beheersing’, zowel fysisch als mentaal, is de essentie van de JKA-school. Fysische beheersing zonder mentale beheersing is echter waarde(n)loos, en zelfs gevaarlijk. De grote educatieve waarde van de JKA-karate beoefening en beleving betekent het ‘groeien’ in het zich mentaal beheersen .

JKA Vlaanderen

De vzw JKA Vlaanderen is een karateschool binnen de Vlaamse Karate Federatie vzw en de enige Vlaamse karate federatie erkend en gesubsidieerd door BLOSO. De vzw JKA Vlaanderen is de Vlaamse vleugel van de vzw JKA Belgium. (Aan franstalige zijde is dat de vzw JKA Francophone).

De nationale federatie in België heet de vzw JKA Belgium en deze is op haar beurt aangesloten bij JKA Europe WF (op Europees vlak) en bij JKA World Federation (op wereld vlak).