Technisch comité

Het comité focust zich op de inhoud van de trainingen, en de planning ervan, rekening houdend met alle noden en behoeften van onze leden.
Hieronder vallen natuurlijk ook globale aspecten binnen onze club, zoals de doorstroming van de jeugd naar de volwassenen, de voorbereiding en het afnemen van KYU en DAN examens, instructie methodes, …

Leden:

  • Danny Demuynck
  • Kristof Vermeulen