Wat is karate?

Karate is een oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals-en verdedigingswapens. Het woord zelf is trouwens samengesteld uit ‘Kara’ wat vrij en ongewapend wil zeggen, en ‘te’ wat hand betekent. Volgende basisprincipes zijn volgens ons onmisbaar om het doel van karate te bereiken:

EERLIJKHEID, HOFFELIJKHEID, NEDERIGHEID, MOED en ZELFCONTROLE.

De bedoeling achter de karatetechnieken bestaat er immers in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de karateka tot een zo hoog mogelijke perfectie te brengen.

Karate als zelfverdediging

Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele beslissende (tegen)aanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing.

Een gevechtssituatie vereist een correcte tactische inschatting. Men moet de juiste technieken gebruiken op het juiste moment en op de juiste plaats en in functie van de eigen mogelijkheden en die van de tegenstander(s).

970403_10151645458004300_680825006_n

Karate als gedragsvorm

Typisch aan de Oosterse en zeker aan de Japanse cultuur is het koppelen van fysieke ontwikkeling aan mentale groei. Het ontwikkelen van fysieke bekwaamheid leidt tot vorming van karakter en gedrag en tot mentale wijsheid. Het wordt omschreven als het bewandelen van een weg, een levensweg.

No-contact

Een belangrijk aspect bij karatebeoefening is het fysiek contact bij de uitvoering van een techniek. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen contact en impact.

De karateka respecteert de integriteit van zijn oefenpartner. Contact echter kan behulpzaam zijn om de verdedigingsreflex te verbeteren. Gevorderde karateka’s, tijdens hun oefenstonden onder elkaar, zoeken dit soms op omdat dit de realiteit van een echte kamp benadert. In een wedstrijd is impact nooit toegelaten en wordt elk contact ernstig beoordeeld. In onze club tolereren wij geen impact!

Drie onderdelen

Kihon (De techniektraining)

Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen. Dikwijls vinden beginnelingen het leren van de basistechnieken vervelend en overbodig. Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoten en beentechnieken onder de knie te krijgen die nodig zijn voor de training met partner. Tijdens de kihon wordt het karakter, het concentratie- en het uithoudingsvermogen gesterkt.

998181_10151645459079300_830541935_n

Kumite (partnertraining)

Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … controle.

487725_10151385606469300_450163686_n

Kata (stijloefeningen)

Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Kata’s bestaan hoofdzakelijk uit arm- en beentechnieken, lichaamswendingen en –verplaatsingen. De kata’s vormen als het ware het woordenboek van karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze zijn daarom ook niet weg te denken uit het moderne karate.

971349_10151645458124300_848690150_n

 

 

Het Karate is een oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals-en verdedigingswapens. Het woord zelf is trouwens samengesteld uit ‘Kara’ wat vrij en ongewapend wil zeggen, en ‘te’ wat hand betekent.