Lidgeld vernieuwen

Opnieuw staat een nieuw karateseizoen voor de deur en is het tijd om jullie jaarlijks lidgeld en verzekering te vernieuwen.

Naar aanleiding van een atypisch jaar die we vorig jaar hebben meegemaakt heeft het clubbestuur beslist komend seizoen een financiële tegemoetkoming te doen voor de leden +13 jaar die vorig jaar actief waren bij Goshinkai en dit jaar hun lidmaatschap wensen verder te zetten.
De verhouding van de mogelijkheid tot trainen (in de sporthal, buitentrainingen en onlinetrainingen) nav convid 19 is pro rata verrekend in het lidgeld. Dit komt ongeveer op toepassing van de 1/3 regel.

Bij de leden -13 jaar is er geen verschil, daar deze hebben kunnen doortrainen gedurende het ganse seizoen.
Onderstaand een voorbeeld van de vergoedingen die betaald dienen te worden voor jeugd en volwassenen.

Gelieve het bedrag van het lidgeld en verzekering, op onderstaand rekeningnummer van Goshinkai Eeklo te storten. Dit tegen uiterlijk 15 september 2021, met vermelding van de naam voor wie het lidgeld bestemd is.

Rekeningnummer : BE74 001 5250638 07

Het lidgeld dekt de inschrijving bij de club voor een volledig seizoen tussen september en juni, inclusief alle vakanties.

        • jeugd (tem 12  jaar): €100 + 35 euro: 135 euro
      • volwassenen (+13 jarigen): €140 €45 + 35 euro: 80 euro

Kortingen zijn zoals steeds voorzien voor meerdere clubleden uit hetzelfde gezin. Het oudste lid betaalt 100%, het 2de lid 75%, en vanaf het 3de lid 50%.

Bij vragen over het lidgeld kan je steeds terecht bij de jeugdverantwoordelijke of onze penningmeester.

Afhankelijk van je mutualiteit kan je ook genieten van een terugbetaling. Alle formulieren kan je hier terugvinden.