Lidgeld vernieuwen

Een nieuw karateseizoen voor de deur en daarbij komt het in orde brengen van het jaarlijks lidgeld en de verzekering.

Onderstaande tabel toont een overzicht van het te betalen lidgeld voor zowel jeugd tem 12 jaar als voor personen ouder dan 12 jaar.

Gelieve het bedrag van het lidgeld en verzekering, op onderstaand rekeningnummer van Goshinkai Eeklo te storten. Dit tegen uiterlijk 1 september, met vermelding van de naam voor wie het lidgeld bestemd is.

Rekeningnummer : BE74 001 5250638 07

Het lidgeld dekt de inschrijving bij de club voor een volledig seizoen tussen september en juni, inclusief alle vakanties.

        • jeugd (tem 12  jaar): €125 + 35 euro: 160 euro
        • volwassenen (+13 jarigen): €165 + 35 euro: 200 euro

Kortingen zijn zoals steeds voorzien voor meerdere clubleden uit hetzelfde gezin. Het oudste lid betaalt 100%, het 2de lid 75%, en vanaf het 3de lid 50%.

Bij vragen over het lidgeld kan je steeds terecht bij de jeugdverantwoordelijke of onze penningmeester.

Afhankelijk van je mutualiteit kan je ook genieten van een terugbetaling. Alle formulieren kan je hier terugvinden.