Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden,

Op woensdag 23/12/2015 (niet vrijdag 18/12) om 21u (in de cafétaria van de sporthal) houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

– Overzicht resultaten vorig seizoen + goedkeuring jaarrekening
– Overzicht budget dit seizoen + goedkeuring
– Kwijting bestuurders
– varia