Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

Beste leden,

Op vrijdag 15/12/2017 om 20u15 (in de cafétaria van de sporthal) houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als vzw zijn wij verplicht dit te organiseren.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

  • Introductie & visie club
  • Overzicht resultaten vorig seizoen + goedkeuring jaarrekening
  • Overzicht budget dit seizoen + goedkeuring
  • Kwijting bestuurders
  • varia