Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018

Beste leden,

Op vrijdag 14/12/2018 om 20u45 (in de oude cafétaria van de sporthal) houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als vzw zijn wij verplicht dit te organiseren.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

  • financieel overzicht afgelopen jaar + goedkeuring
  • voorstellen budget huidig jaar + goedkeuring
  • kwijting bestuurders afgelopen jaar
  • verkiezing nieuw bestuur
  • varia