Uitnodiging Algemene Vergadering 2022

Beste leden,

Op vrijdag 16/12/2022 om 21u00 houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als vzw zijn wij verplicht dit te organiseren.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

  • financieel overzicht afgelopen jaar + goedkeuring
  • bestuur
  • varia

Wij zullen naast de verplichte vzw topics ook een aantal zaken toelichten voor onze werking volwassenen rond deelname aan lessen, stages, examens, … 

We schatten dat dit 30 minuten zal duren en we voorzien uiteraard een hapje & drankje! 

Tot dan!