Uitnodiging Algemene vergadering 2021

Beste leden,

Op vrijdag 29/10/2021 om 21u00 (in de oude cafétaria van de sporthal) houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als vzw zijn wij verplicht dit te organiseren.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

  • financieel overzicht afgelopen jaar + goedkeuring
  • nieuwe versie statuten
  • varia

Wij zullen naast de verplichte vzw topics ook een aantal zaken toelichten voor onze werking volwassenen rond deelname aan lessen, stages, examens, … 

We schatten dat dit 30-45 minuten zal duren en we voorzien uiteraard een hapje & drankje! 

Tot dan!