Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden,

Op vrijdag 26/9/2014 om 21u (in de cafétaria van de sporthal) houdt onze club haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Alle actieve leden zijn daarop uitgenodigd. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.

De agenda is als volgt:

– Overzicht resultaten vorig seizoen + goedkeuring jaarrekening
– Overzicht budget dit seizoen + goedkeuring
– Kwijting bestuurders
– Verkiezing nieuwe raad van bestuur (einde 4-jaarlijks mandaat).
– varia

De volgende mandaten binnen de raad van bestuur worden opnieuw ingevuld:

– 2 bestuurders
– secretaris
– penningmeester
– voorzitter

Elk actief lid kan zich kandidaat te stellen voor een van deze mandaten. Dit gebeurt ten laatste op het moment van de verkiezing tijdens de vergadering.